شرکت تعاونی مسکن افق نگرونداد:

حسن تعاون مدنیت و داد، برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌كند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یك كارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یك یك اعضای شركتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فكر و عمل به این اندیشه همت گمارند .

براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 كه ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد شرکت تعاونی مسکن افق نگرونداد (متشکل از اعضای محترم پروژه2114 منفک شده از تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 ) تشکیل و تاسیس گردیده است و اعضا ی آن با قبول سهم در ‹‹مشاركت اقتصادی›› آنرا پذیرفته اند و تعهد می نمایند كه ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› كوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با ‹‹كسب علم و آگاهی و بكارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشاركت با تأكید بر ‹‹خودگردانی و خوداتكایی›› بكار گیرند.

باشد كه در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون كه در فرهنگ اسلامی و ایرانی , ریشه ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد , شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تك تك اعضاء باشیم كه باهمدلی برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشاركت جو و مشاركت پذیر , فعالانه دست بهم داده اند و می كوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در كنار كلیه تعاونگران كشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات , با افزایش بهره وری و بكارگیری پس اندازهای هر چند مختصر , ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند.

image
موقعیت مکانی پروژه پلاک ثبتی ۲۱۱۴
آدرس پروژه: منطقه۲۲- ضلع شرقی دریاچه- انتهای خیابان هوانیروز-تقاطع خیابان هوانیروز و دزفول رو به روی باملند
ویوی ابدی دریاچه با بر اصلی ۱۵۴ متر
اولین قواره دارای پارکینگ در ورودی شرق دریاچه در موقعیت شریان اصلی ورود گردشگران