تصور احراض هویت

اطلاعیه مراجعه به تعاونی کارکنان شهرداری منطقه۱۸ جهت احراز هویت و تایید واریزی

 

با توجه به لزوم مراجعه اعضای محترم به تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 جهت احراز هویت به عنوان آخرین مالک امتیازهای پروژه2114 و همچنین بررسی نهایی واریزی های انجام شده در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 و تایید آن که پیشنیاز رتبه بندی و معیار پایش امتیازدهی قرار خواهد گرفت لذا حضور اعضا در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 ضروری می باشد.

 

ادامه مطلب
عکس از زمین 2114 (1)

آخرین وضعیت پروژه تا تاریخ 10/04/1401

تمامی پلاک ثبتی هایی که در منطقه ۲۲ صاحب حقوق مکتسبه هستند از جمله زمین پلاک ثبتی 2114 که بالاترین حقوق مکتسبه یعنی ۷۸۰ درصد تراکم را دارد میبایست تا اواسط مرداد ماه. یک سوم مبلغ تعیین شده عوارض جواز را پرداخت نمایند.

لذا به زودی تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد .

ممنون از شکیبایی شما عزیزان

ادامه مطلب