تصویر-اطلاعیه-مراجعه

اطلاعیه مراجعه به تعاونی کارکنان شهرداری منطقه۱۸ جهت احراز هویت و تایید واریزی

اطلاعیه مراجعه به تعاونی کارکنان شهرداری منطقه۱۸ جهت احراز هویت و تایید واریزی،

با توجه به لزوم مراجعه اعضای محترم به تعاونی  مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18

جهت احراز هویت به عنوان آخرین مالک امتیازهای پروژه 2114 ،

و همچنین بررسی نهایی واریزی های انجام شده در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18

و تایید آن که پیشنیاز رتبه بندی و معیار پایش امتیازدهی قرار خواهد گرفت

لذا حضور اعضا در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 ضروری می باشد.

مقاله های بیشتر…
ادامه مطلب
تصور اطلاعات تکمیلی

اطلاعیه تکمیل واریزی

اطلاعیه تکمیل واریزی تا سقف مبلغ 300.000.000 ریال

با استناد اساسنامه متحدالشکل تعاونی و رویه ها و قوانین مقررات تعاونی های مسکن و همچنین بودجه وصوتهای مالی مصوب شده در مجامع عمومی شرکت تعاونی ، جهت پیشبرد امورات تعاونی و رسیدن به اهداف عالیه مورد انتظار از تعاون هر1.000.000ریال یک روز یک امتیاز برای محاسبه در رتبه بندی هر عضویت مورد تصور است . و طی اطلاعیه های مکرر به اعضای محترم جهت تکمیل واریزی تا سقف 300.000.000ریال ، از عزیزانی که موفق به پرداخت مبلغ فوق نشده اند در خواست می گردد نسبت به واریز اقدام نمایند .

 

ادامه مطلب
عکس از زمین 2114 (1)

آخرین وضعیت پروژه تا تاریخ 10/04/1401

تمامی پلاک ثبتی هایی که در منطقه ۲۲ صاحب حقوق مکتسبه هستند از جمله زمین پلاک ثبتی 2114 که بالاترین حقوق مکتسبه یعنی ۷۸۰ درصد تراکم را دارد میبایست تا اواسط مرداد ماه. یک سوم مبلغ تعیین شده عوارض جواز را پرداخت نمایند.

لذا به زودی تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد .

ممنون از شکیبایی شما عزیزان

ادامه مطلب