• مالکیت شش دانگ ملک پلاک ثبتی 2114 به متراژ 27 هزار متر به نام شرکت تعاونی مسگن افق نگر ونداد می باشد.
  • متراژ 8897 متر مربع ( پس از اجرای توافقات جهت در دریافت پروانه ساخت مقدار 70 درصد از 27 هزار متر زمین به نام شهرداری منطقه22 انتقال خواهد یافت )
  • پهنه مطابق طرح تفصیلی S121 ویژه
  • مشمول قانون تعیین وضعیت املاک بوده است.
  • دارای رای ماده 12 قانون زمین شهری می باشد.
  • تراکم مجاز پهنه مطابق دستور نقشه 780% است
  • دارای موافقت اصولی و حقوق مکتسبه 780% تراکم با کاربری تجاری اداری فرهنگی ورزشی
  • بنای مفید و غیر مفید 125 هزار متر مربع
  • 22 طبقه روی همفک
  • 8 طبقه پارکینگ
  • براصلی 154 متر ویو ابدی رو به دریاچه

واقع در منطقه 22 شهرک گلستان بلوار امیر کبیر انتهای خیابان هوانیروز بلوار دزفول (صدف سابق) روبروی مجتمع تجاری باملند و دریاچه خلیج فارس