همه چیز درباره ی مجامع

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی در شرف تاسیس مورخ 21/10/1399 نتایج آراء و تصمیمات متخذه مجمع : انتخب هیئت مدیره شرکت تعاونی به مدت 3 سال ، شامل 5 نفر هیئت مدیره اصلی ( خانم فاطمه پذیره به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان نادرسیف اله پور دارابی به سمت عضو عادی هیئت مدیره ومدیرعامل و مهدی احمدی نائب رئیس هیئت مدیره وسعید وهاب به سمت منشی هیئت مدیره و علی اصغر براتلو به سمت عضو عادی هیئت مدیره ) و 3 نفر علی البدل ( خانم مریم سعیدی و آقایان محمد اسماعیلیان و محمدرضا ابراهیم نژاد ) می باشند وهمچنین یک بازرس اصلی (آقای داریوش شهابی ) و یک بازرس علی البدل (آقای میثم آزاد مهر) در مجمع تاسیس برای یک سال منتخب شده اند – تعیین روزنامه کارگر به عنوان روزنامه کثیرالاانتشار اول بابت درج موضاعات مربوط به تعاونی و اخبار و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار دوم انتهاب گردیدند و تصویب هزینه های تاسیس شرکت تعاونی   مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مورخ 31/04/1401 آقای داریوش شهابی با اکثریت آراء به عنوان بارزس اصلی و آقایان نادر شادان و میثم آزادمهر به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتخب گردیده اند – تصویب صورتهای مالی 1400 – تصویب بودجه سال 1401- تصویب آیین نامه معاملاتی شرکت تعاونی مسکن افق نگر ونداد- تصویب انتقال زمین پلاک ثبتی 2114 از تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 به شرکت تعاونی مسکن افق نگر ونداد – تصویب فروش زمین پلاک ثبتی 2114توسط شرکت تعاونی مسکن افق نگر ونداد